Select Page

FF_NienkeSybrandy_Woonbeurs

I took this photo at the Woonbeurs recently. The black and white photocopied image of someone holding a bunch of flowers brought back memories of my own college years. We’re talking Photoshop in its infancy, so I experimented a lot on the copy machine in the hallway which also doubled as a social tool (that’s right, there even was a time before Facebook, Twitter etc.). We chatted there, basically.
Anyway, back to the photo… in the photo above: it was made by Nienke Sybrandy who happens to have a very cool portfolio. Take a look at her website: here.

 

Ik maakte deze foto laatst op de Woonbeurs. Door de zwart/wit gekopiëerde afbeelding van iemand die een bos bloemen vasthoudt kwamen er herinneringen boven uit mijn eigen studietijd. We hebben het hier over de begindagen van Photoshop, dus experimenteerde ik vaak met de kopieermachine op de gang, die zo ook nog een sociale functie kreeg (inderdaad, er was zelfs een tijd voor Facebook/Twitter enz.). Eh ja, we spraken elkaar hier dus.
Hoe dan ook, terug naar de foto… op de foto hierboven: die is gemaakt door Nienke Sybrandy, ze heeft een behoorlijk gave portfolio. Kijk maar eens op haar website: hier.

 

Images below: Nienke Sybrandy.

FF_NienkeSybrandy_Naturamorte201

Natura morte II, for the exhibition Power of copy at the Xuzhou Museum of Art (China). Gorgeous.

 

‘Natura morte II’, voor de expositie ‘Power of copy’ in het ‘Xuzhou Museum of Art’ (China). Geweldig mooi.

 

And what about Curtains, for Utrecht Manifest No.4, biënnale for social design.
Here’s what she says: “A house is rooted underground in a worldwide network of pipes and cables. Everything we communicate through those roots is converted into a language that is the same all over the world: ASCII (American Standard code for Information Interchange). This computer language was invented before we could send our pictures in the form of pixels. It was the first form of communication between people and computers. A language as universal as a longing for the view from your old window. You can take pieces of furniture with you to your new house, but unfortunately you can’t take the tree that grows outside your window. These curtains visualize a tree that has its roots in the same ground as the house.” There you go.

 

En ‘Gordijnen’, voor ‘Utrecht Manifest No.4, biënnale voor social design’.
Dit zegt ze er zelf over: “Een huis wortelt ondergronds in een wereldwijd netwerk van leidingen en kabels. Alles wat wij via die wortels communiceren wordt omgezet in een taal die overal ter wereld gelijk is: ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Deze computertaal werd bedacht toen er nog geen plaatjes met pixels via de computer verstuurd konden worden. Het was de eerste vorm van communicatie tussen mens en computer. Een taal net zo universeel als heimwee naar je oude uizicht. Meubels neem je mee naar je nieuwe huis, die groeiende boom voor het raam helaas niet. Deze gordijnen visualiseren een boom die z’n wortels heeft in dezelfde grond als het huis.” Dus.

 

FF_NienkeSybrandy_ASCII

I’m always inspired by artists who use various materials to get their message across. How about you?
Have a great weekend, everyone!

 

Het inspireert me telkens weer om te zien hoe iemand van diverse materialen gebruik maakt om een boodschap over te brengen. En jij?
Goed weekend, iedereen!